Preise

Zebra Checka

 

 

empf. VK

 

 

 

ZEC15

ZEBRA CHECKA 1.5   kite only

89,00 €

ZEC25

ZEBRA CHECKA 2.5   kite only

99,00 €

ZEC34

ZEBRA CHECKA 3.4   kite only

114,00 €

ZEC42

ZEBRA CHECKA 4.0   kite only

129,00 €

 

 

Zebra Checka ready to fly Set

 

 

empf. VK

RTF 23

RTF Set 23 m Leinen & Standard Handles 35 cm

44,50 €

RTF 25

RTF Set 25 m Leinen & Standard Handles 45 cm   

49,50 €

RTF 23b

RTF Set 23 m Leinen & Standard Bar

66,50 €

RTF 25b

RTF Set 25 m Leinen & Standard Bar   

69,50 €

RTF 20s RTF Set 20 m Leinen & Super Handels 35 cm 59,00 €