Kites

11.01.2022      
Kite type / Size Points Color Price
Slope 12.5 9.5   RTF 690,--
Checka 1.5 9  

RTF € 109,--

       
Zebra Z3     7.7 9.5   € 420,-- kite only
Zebra Z3     9.0 9.5   € 464,-- kite only
       
Vampir3     8.0             9.5    kite only  190,-- €
Vampir3     8.0 9.5   RTF € 270,--
       

Radical2  15.0

8.5

 

RFT € 850,--

Radical1     6.0

9.5

 

kite only 240,00€

Speedy III 11.0 9.5   kite only 290,00€